Какво е фортеконсулт.нет?

Създадена, за да бъде иновативен и практичен партньор на вас и вашият бизнес, който помага в консултирането и представителството ви в процеса на покупко-продажба на недвижими имоти, застраховането, договарянето и преструктурирането на финансиране, както и рефинансиране. „Фортеконсулт“ не предлага универсални продукти, а влага целият си опит в изграждането на най-устойчивите решения за Вас.

Ние сме подходящият партньор в администрирането на документацията на недвижимите имоти, както и администрирането и оптимизирането на застрахователните и други продукти, които използвате пестейки Вашето време и ресурси.

Ние предлагаме решения при проблеми с имоти, кредитиране, както и намаляване на свръх задлъжнялост. При нас ще получите адекватни предложения за рефинансиране на проблемни кредити като ще ви съдействаме да получите най-добрите условия за това**.

Компанията е представена от професионалисти с дългогодишен опит в сферата на предлаганите услуги, които познават детайлно всички процеси за извършването им.

Как работи фортеконсулт.нет?

Ако имате нужда от помощ с проблемен кредит, или пък искате да ви помогнем с набавянето на документите и избора на подходящият финансов продукт за вас – нужно е да се свържете с нас, чрез нашата контактна форма. Това  не ви обвързва с нищо и не дължите предварително заплащане.

Ако се интересувате от другите наши услуги, в областта на недвижимите имоти или застраховането, моля свържете се с нас на посочените контактни данни на фортеконсулт.нет

*“Фортеконсулт“ не предлага услуги свързани с кредитно посредничество, или други изискващи вписване в регистър по чл.51 на БНБ и не е регистриран кредитен посредник по смисъла на закона /чл.1, ал.2 от ЗКНИП/ и наредбата на БНБ!