Какво е Forteconsult?

Създадена, за да бъде иновативен и практичен партньор на Вас и Вашия бизнес, помагаща в консултирането и представителството Ви в процеса на покупко-продажба на недвижими имоти, застраховането, договарянето и преструктурирането на финансиране, както и рефинансиране.Forteconsult не предлага универсални продукти, а влага целия си опит в изграждането на най-устойчивите решения за Вас.

Ние сме подходящият партньор в администрирането на документацията на недвижимите имоти, както и администрирането и оптимизирането на застрахователните и финансови продукти, които използвате, пестейки Вашето време и ресурси.

Ние предлагаме решения при проблеми с имоти, кредитиране, както и намаляване на свръх задлъжнялост. При нас ще получите адекватни предложения за рефинансиране на проблемни кредити като ще ви съдействаме да получите най-добрите условия за това*

Екипът на Фортеконсулт е съставен от професионалисти с дългогодишен опит в сферата на предлаганите услуги и познава детайлно всички процеси за извършването им.

Как работи Forteconsult?

Ако имате нужда от помощ за ситуация с проблемен кредит или пък искате да Ви помогнем с оформянето на документите и избора на подходящият финансов продукт за Вас – нужно е да се свържете с нас чрез нашата контактна форма. Това не ви обвързва с нищо и не дължите предварително заплащане.

Ако се интересувате от другите наши услуги, в областта на недвижимите имоти или застраховането, моля свържете се с нас на: office@forteconsult.net или +359 887833336.

*“Фортеконсулт“ не предлага услуги свързани с кредитно посредничество, или други изискващи вписване в регистър по чл.51 на БНБ и не е регистриран кредитен посредник по смисъла на закона /чл.1, ал.2 от ЗКНИП/ и наредбата на БНБ!