• Помощ при проблемни кредити и лоша история в ЦКР /Централен кредитен регистър/
  • Установяванe на добри отношения с Вашата банка
  • Консултации и цялостно съдействие при процедури по сливания и придобивания, отделяне, разделяне, промяна на правната форма.
  • Промени в юридически лица
  • Заличаване на търговски дружества
  • Помощ при събиране на вземания
  • Помощ при избор на най-подходящата структура на Вашият бизнес: ЕТ, съвместно предприятие- АД, ЕООД, ООД
  • Вписвания и представителство в ЗОЗ, ЦРОЗ, Агенция по вписванията
  • Извършване на регистрационните процедури, както и подготовка и окомплектоване на документи свързани с Държавния търговски регистър, Национална агенция по приходите, Българска Народна Банка, Агенция по геодезия и кадастър, Местни данъци и такси, Патентно ведомство и др.
  • Изготвяне на всякакъв вид пълномощни, договори, декларации, спогодби и споразумения

Направете уговорка за безплатна консултация към фортеконсулт.нет