Какво трябва да знаем? За какво трябва да внимаваме? Как да изберем финансова институция?

Дейността и принципите на работа на дружествата, предлагащи небанкови финансови услуги и кредитиране, се регламентират и регулират  от „Българската народна банка“ съгласно специална законова наредба.  Това са така наречените небанкови финансови институции, предоставящи кредити срещу обезпечение или без да се изисква такова, така наречените бързи кредити. За кредитите, които са в по-голям размер /от 5000 лв. и повече/,  небанковите финансови институции обикновено имат изискване за предоставяне на обезпечение, чрез учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот. Този начин на работа е сходен с банките. Но предимството им е бързината на работа, опростените и олекотени условия за кандидатстване, и не на последно място – липсата на обследване на доходите, не е нужно да доказвате доходи и размера им не е от значение за одобрението на кредита. 

Начинът и принципите, които трябва да спазват небанковите финансови институции при упражняване на своята дейност се регламентират строго от два закона, които защитават потребителите. Но не всички от регистрираните набанкови кредитори спазват изискванията на законите и някои от тях използват методи на работа, които са в ущърб на клиентите и се възползват от незнанието или спешността от предоставяне на парични средства. Поради тези причини използването на консултантска и посредническа услуга за избора на финансова институция, чиито услуги да използваме е жизнено важен. Това бе спестило на потребителя бъдещи разходи, а дори и би осигурило запазване на собствеността върху имота му.

Голяма част от небанковите финансови институции имат условия, които са значително по-тежки от тези на банките, като например последващи разходи и оскъпяване, изключително големи неустойки и лихви при забава /дори и забавата да е само няколко дни/, големи неустойки в случай на предсрочно погасяване, прекалено къси срокове за обявяването на кредита за предсрочно изискуем.

Ето няколко полезни неща, които трябва да знаем при избор на ипотечен кредит от небанкова финансова институция:

  • В повечето случай небанковите финансови институции предлагат изплащането на кредита да е на месечни вноски, които са само за лихвата, а цялата главница се дължи на края на договора. Това често е непосилно за клиентите и е възможно да изпаднете в състояние, което да ви кара да искате удължаване на срока на договора многократно, като с години плащате месечна лихва, а главницата остава дължима в пълен размер. Така вие връщате заетата сума в многократно.
  • Може да Ви предложат гратисен период, през който да не плащате никакви вноски, но след изтичането му вноските са непосилни.
  • Възможно е да Ви начислят големи разходи за предсрочно погасяване.
  • Възможно е да Ви предложат да си направите фирма, която да е кредитополучател. По този начин дружествата прескачат строгите изисквания на закона и последиците от това ще са в неустойки при просрочие и предсрочно погасяване, висок лихвеният процент и ГПР. В допълнение на това вие ще имате и разходи за обслужването на фирмата, която сте си направили специално за да вземете кредит.

КАК ДА ИЗБЕРЕМ ПОДХОДЯЩА НЕБАНКОВА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ?

За да не попаднете в един от капаните и в случаите, когато имате нужда от средства и единственият Ви вариант е да ползвате услугите на небанковите финансови институции, може да се обърнете към нас. Ние от Forteconsult познаваме в дълбочина пазара и начина на работа на небанковите финансови институции. Също така имаме договорености с най-добрите институции на пазара, като ние можем да договорим на нашите клиенти да ползват специални, по-добри условия. Можем да помогнем да избегнете подводните камъни като скрити такси, лихви, неустойки и да Ви осигурим най-добрите условия към момента, така че да избегнете скрити условия и да намалите рисковете, заради които да си изгубите имота.

Може да направите Вашето запитване или безплатна консултация, като се свържете с нас на: тел. +359 887 833336 или ни пишете на e-mail: office@forteconsult.net

*“Фортеконсулт“ не предлага услуги свързани с кредитно посредничество, или други изискващи вписване в регистър по чл.51 на БНБ и не е регистриран кредитен посредник по смисъла на закона /чл.1, ал.2 от ЗКНИП/ и наредбата на БНБ!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *