• Колко важно е това за достъпа ни до кредитни продукти с добри условия?
  • Кога досието ни в ЦКР става „лошо“?
  • Можем ли да избегнем лошият кредитен рейтинг?
  • Има ли начин да се поправи и какъв е той?

Колко важно е за достъпа ни до кредитни продукти с добри условия?


Изрядното досие в Централния Кредитен Регистър на БНБ  и осигурителният ни доход са основно определящите елементи при оценката на кредитоспособността ни. За разлика от оценката на дохода, която повечето банки разглеждат шест месеца назад при кредитното досие нещата не стоят по този начин.
Историята за обслужваните от нас кредити остава 5 години след погасяването на дадения такъв без значение дали сте били изрядни платци или не.
Във времена на очаквани затруднения в икономиката банките обръщат особено внимание на досието ни в кредитния регистър. За това ако имате много бързи кредити или стоки на изплащане, дори и да плащате редовно достъпа ви до банково финансиране /дори и в случаите, когато искате да вземете кредит за да рефинанасирате старите задължения/ ще бъде затруднен.
 

Кога досието ни в ЦКР става лошо?

Всъщност не е толкова трудно да постигнете етапа в който сте отразени в ЦКР като неизрядни и досието да бъде „влошено“.
В системата на Централния Кредитен Регистър просрочията се отразяват в три „степени“:
o „Под наблюдение“ – това обикновено означава, че кредитора ви е уведомявал няколко пъти да внесете дължимата внока и вие не сте го направили. Като период на забава този статус означава, че няма плащане по падеж в рамките на 31 до 90 дни.
o „Необслужван кредит“ – това е този кредит, за който няма плащане между 91- 180 дни.
o „Загубен кредит“ – този статус означава, че кредита е необслужван над 180 дни.

Можем ли да избегнем лошият кредитен рейтинг?

Ако изпитвате временни затруднения и искате да избегнете отразяване на това в кредитното ви досие най-разумният начин е да разговаряте с вашия кредитор. Така може да постигнете споразумение за разсрочване на вноската, която сте пропуснали и да не бъдете отразени като неизрядни платци.
При случаите, когато имате по-сериозни затруднения и няма да имате възможност да внасяте за по-дълго време е добре да говорите с кредитора ви за предоговаряне на кредита ви.

Има ли начин кредитното досие да се „поправи“ или „изчисти“ и какъв е той?

За съжаление не съществува вариант, при който кредитното досие да се „изчисти“ различен от това да изтече 5 годишния срок, в който регистъра пази информацията за кредитополучателите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *