Какво е ЦКР, Защо е нужно да погасяваме задълженията си в срок, колко време се съхранява информацията и кой може да я ползва?

Централният кредитен регистър е база данни, част от информационната система на Българската Народна Банка, в която се отразяват всички наши задължения към финансови институции. Според различни източници за напред е възможно да се отразяват не само задължения към финансови институции, а и такива към данъчни служби, НОЙ и НАП. Информацията, която се съдържа в регистъра отразява общата кредитна експозиция на лицето, както и редовността на погасяване на вноските по кредитите /редовен, в просрочие или лош/. Тази информация се запазва минимум 5 (пет) години след приключване на кредита и може да бъде ползвана, както от лицето за което се отнася, така и от различни финансови институции и регистрирани потребители на ЦКР, които са одобрени и имат законово право да използват базата данни.

Ако имате просрочия по кредити или пък общите ви задължения по кредити и кредитни карти са твърде големи, е възможно да ви бъде отказано бъдещо финансиране на база на тази информация.

В случай, че имате нужда от финансиране или рефинансиране на просрочени задължения, може да се обърнете към нас. Ние можем да ви помогнем независимо от това дали имате лоша история в ЦКР.

Направете уговорка за безплатна консултация на Forteconsult.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *